header-logo IT-konsult

Tjänster

Tjänster

Vi nätverkar med andra företag, samfälligheter och personer med öppen-källkods-orientering och kan bygga "virtuella" projektteam, men med ett sammanhållet leveransansvar.

Baserat bl.a på följande metoder och verktyg tillhandahåller vi bl.a följande tjänster med fokus på öppna system och öppen källkod:

Uppdrag

Flera längre uppdrag åt Stockholms Läns Landsting, bl.a Gemensam Läkemedelslista, GLL, ett omfattande Pilotprojekt för att tillhandahålla en samlad bild av patientens läkemedel till förskrivande läkare.

Delaktig i projekt för utveckling av processplattform till Malmö Stad