header-logo IT-konsult

Metoder/verktyg

Inherit verkar för det mesta i ett Java EE "ekosystem".

Förädlingsarbetet består i att - baserat på kraven - identifiera högkvalitativa relevanta komponenter från "Open Source-hyllan" och integrera dessa med varandra och med egenutvecklade moduler för skapande av kundanpassade, verksamhetsstödjande system.

Metoder och standarder

Programmeringsspråk

Verktyg/komponenter