header-logo IT-konsult
exclamation-mark

Källan krävs för flexibel IT

En kärnegenskap hos programvara är graden av dess förändringsbarhet: Ändringar hos verksamheten som leder till ändringar i stödjande system och omvänt är normalfallet för en dynamisk organisation. System som inte är förändringstoleranta blir successivt en belastning för verksamheten.

I de fall då systemet inte redan under design- och konstruktionsfasen är förberett för en tilltänkt förändring så krävs ändringar i programmet, dvs. i själva källkoden för att genomföra denna. Källkodsöppna system besitter per definition denna för förändringsbarheten avgörande egenskap.

Open Source

Fördel öppet

Det smarta företaget migrerar till källkodsöppna IT-lösningar på grund av:

  • Ökad förändringsbarhet
  • Ökad framtidssäkerhet: Öppenhet  transparens  konkurrens  mindre inlåsningseffekter
  • Använder äkta, dvs. öppna standarder
  • Samverkan och återanvändning  Kostnadseffektivitet och kvalitet
hallo

Vårt erbjudande

Vi erbjuder tjänster kring urval, integration och utveckling baserad på öppen programvara. Vi erbjuder stöd med

  • Förstudier och utredningar
  • Migration till öppna lösningar
  • Integration med arvssystem
  • Systemutveckling
  • Processutveckling
  • Arkitektur